PLASTENIK 4,65 X20 m

PLASTENIK 4,65 X20 m
Cijena: 7.800,00 kn

Metalna konstrukcija plastenika od cinčanih cijevi fi 32 m sa vratima u linijama lukova. Cijena sa dvojim vratima.


DODATNE FOTOGRAFIJE